fbpx

Vastuullisuusstrategia Standa Oy

STANDA OY VASTUULLISUUSSTRATEGIA

Standa Oy jatkaa edelleen pitkiä perinteitään valmistamalla laadukkaita, omassa
tuotannossa suunniteltuja työvaatteita.
Huomioimme materiaalivalinnoissamme kestävyyden, huoltovarmuuden, käyttömukavuuden
ja ympäristöystävällisyyden.
Seuraamme alamme kehitystä muodin, materiaalien ja kiertotalouden kannalta.
Kohtaamme asiakkaamme asiakaskäynneillä ja kuuntelemme heidän toiveitaan, ja otamme
ne huomioon tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa.
Tavoitteemme on, että asiakkaamme kokevat palvelumme ja tuotteemme ensiluokkaisen
laadukkaiksi. Olemme täällä asiakkaitamme varten.
Vastuullisuusteemamme ovat:
1. Tuotteet ja materiaalit
2. Tuotanto ja ympäristö
3. Ihmiset

1. Vastuullisuus tuotteissa ja materiaaleissa
Avainsanoja: vähäinen hukkamateriaalien määrä, laadukkaat ja turvalliset materiaalit.
Kehitämme tuotteita, joiden elinkaari on pitkä. Tuotteen suunnittelussa toiminnallisuus sekä
käyttömukavuus ja ajattomuus ovat pääosissa. Näin takaamme, että vaate on käyttäjälle
sopiva vuosien ajan. Pidennämme tuotteiden käyttöikää myös korjauspalveluilla.
Pyrimme suunnittelemaan tuotteet siten, että kaavoituksessa jää mahdollisimman vähän
hukkamateriaalia.
Valitsemme materiaaleja, jotka ovat kierrätettävissä mahdollisimman helposti. Lisäksi kaikki
käyttämillämme kankailla on Ökö-Tex-sertifikaatti, eli materiaaleissa ei ole haitallisia torjuntaaine, raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä.
Tavoitteenamme on lisätä kierrätysmateriaalien käyttöä tuotteissamme, kuitenkaan tuotteen
laadusta tinkimättä.
Materiaalien toimittajat valitaan laadun, toimituskyvyn, sekä eettisten ja ekologisten arvojen
mukaan. Valmistamiemme tuotteiden materiaalit hankimme eurooppalaisilta
tavarantoimittajilta. Edellytämme tavarantoimittajilta vastuullisuutta tuotteiden
valmistuksessa. Ellei hankintaketjussamme olevilla yrityksillä ole ISO 14001 sertifioitua
järjestelmää, edellytämme sen mukaista toimintaa, jota myös auditoimme.
Toimittajista ylläpidetään toimittajarekisteriä. Toimittajille suoritettaan auditointiarvio
vuosittain. Uuden toimittajan valinnassa käytetään harkintaa ja valintaprosessin aikana
testataan materiaalit, sekä selvitetään yrityksen taustat.

2. Tuotanto ja ympäristö
Avainsanoja ympäristönäkökulmasta: hiilijalanjäljen jatkuva vähentäminen
Standa-tuotteemme suunnitellaan ja kaavoitetaan Suomessa.
Valmistavat alihankkijamme pyrimme valitsemaan mahdollisimman läheltä. Näin vältämme
pitkiä kuljetusmatkoja ja saavutamme nopeamman varastokierron.
Hiilijalanjäljen vähentämisen avuksi olemme osallistuneet Kauppakamarin ilmastoohjelmaan. Sen avulla olemme aloittaneet laskemaan yrityksemme hiilijalanjälkeä ja
paneutuneet sen arvon pienentämiseen. Tavoitteenamme on tehdä vuoden 2024 loppuun
mennessä tiekartan kohti hiilineutraalisuustavoitetta 2035.
Ilmasto-ohjelmaan osallistumalla vauhditamme omia päästövähennystoimia osana
ilmastonmuutoksen hillintää.

3. Ihmiset
Avainsanoja: kohtelu, kuuntelu, viestintä
Arvostamme henkilökuntamme pitkäaikaisia työsuhteita ja vahvaa tekstiiliosaamista.
Koulutamme henkilöstöämme alan uusiin vaateisiin, kuten kiertotalous.
Valmistavat alihankkijamme pyrimme valitsemaan mahdollisimman läheltä. Näin
tunnistamme helpommin kyseisen maan lainsäädännön ja tavat kohdella työntekijöitä.
Yhteistyökumppaniemme tulee noudattaa kaikkia henkilökunnan työolosuhteisiin,
oikeudenmukaiseen kohteluun, asianmukaisiin työoloihin ja korvaukseen työstä liittyviä
lakeja ja määräyksiä. Kohtelemme alihankkijoita kuin omaa henkilökuntaamme.
Kohtaamme asiakkaamme mahdollisimman paljon kasvotusten. Kuuntelemme heidän
toiveitaan tuotekehityksen tukena.
Vastuullisuus on osa jokapäiväistä toimintaamme ylintä johtoa myöten. Standa Oy kirjanpito,
palkanmaksu ja tilinpäätös hoidetaan lain mukaan.
Yrityksessä on sekä sisäistä että ulkoista viestintää. On tärkeää, että kaikki yrityksen osaalueet myynti, tuotanto, toimisto sekä yrityksen johto ovat tietoisia asioista. Ulkoinen viestintä
kohdistuu yhteistyökumppaneihin, yrityksen asiakkaisiin sekä potentiaalisiin uusiin
asiakkaisiin.
Tampereella 3.7.2024

Standa Oy Tampere toimii valtakunnallisesti,
ja myyntiverkostomme kattaa koko Suomen.

Edustajamme ideoi kanssasi juuri
tarpeeseesi sopivan kokonaisuuden.